FALSE

PAHAYAG: Ginamit ni Kris Aquino ang mga nabawing alahas mula kay Imelda Marcos.

MARKA: HINDI TOTOO

Sa isang video na ngayo’y kumakalat sa social media, maririnig mula sa isang matandang lalaki ang paratang na ang mga damit, sapatos at alahas umano ng dating diktador Ferdinand Marcos Sr. at ng kaniyang asawa na si Imelda Marcos ay umano’y ninakaw daw sa kanila. Bintang pa nito, isa daw sa mga alahas ni Imelda ay nakita pang suot ng artistang si Kris Aquino.

Paniwala pa nito, kun’di daw dahil sa social media, ang ‘katotohanan’ tungkol sa mga umano’y krimen na ginawa ng mga Aquino laban sa mga Marcos ay hindi daw mailalantad.

WALANG KATOTOHANAN sa mga pahayag na ito.

Read the full story on Fact Checked by PressOnePH

PressONE.PH is an independent news and information website covering the Philippines for the Filipino and global audiences. Our mission is to provide OPINION and NEWS that EMPOWER readers and help make sense of the digital and interconnected world. Behind PressONE.PH is a team of experienced reporters and editors committed to the cause of responsible journalism and the free press for the common good, and the fight against fake news and propaganda.

pressone.ph