FALSE

Ginagamit na ang terminong red-tagging bago pa man nabuo ang Communist Party of the Philippines noong 1968.

Mula ito sa McCarthyism o “Red Scare” ng U.S. noong Cold War kung saan walang habas na inaakusahan ang sinumang pinaghihinalaang komunista nang walang sapat na basehan at sa hindi makatarungang pamamaraan.

Ang red-tagging o red-baiting ay isang delikadong gawain. Binibigyang katwiran nito ang pananakot, pagkulong, o pagpaslang ng mga awtoridad sa mga kritiko, miyembro ng progresibong grupo, at maski ang mga nakikilahok sa mga aktibidad na saklaw ng Article III ng 1987 Constitution (Bill of Rights).

Read the full story on UP sa Halalan 2022.

Related Fact Check:

Totoo o Hindi? Gawa-gawang termino lamang ang “red-tagging”?

UP sa Halalan 2022 aims to build and enhance the network of academics, researchers, and stakeholders from the UP Community by providing the space and opportunities for public discussions leading to and/or during the 2022 Philippine national elections, through a variety of organized events and fora. Furthermore, this publicly accessible web portal serves as a repository of contents related to elections and Philippine politics that will provide media groups, civil society groups, political parties, and the general public relevant information about elections, voting, political parties, and issues pertinent to the 2022 elections.

halalan.up.edu.ph