FALSE

Related fact check

Avatar

Akademiya at Bayan Kontra Disimpormasyon at Dayaan

Ang ABKD ay isang malawak na network ng mga guro, edukador at institusyong akademiko na naglalayong gumanap ng aktibong papel para labanan ang disimpormasyon at dayaan sa halalang 2022.