NO BASIS

Sa mga Tweet ni COMELEC spokesperson James Jimenez sa kanyang opisyal na Twitter account, sinabi niyang sisimulan lamang bilangin ng Comelec ang mga boto mula sa overseas voting matapos ang botohan sa Mayo 9.

Dagdag pa niya, hindi dapat paniwalaan ang diumano’y mga “exit poll” kung hindi ito mapapatunayang nanggaling sa isang kilala at mapagkakatiwalaang survey firm.

Read the full story on ABS-CBN Fact Check.

Related fact checks

ABS-CBN Fact Check is the fact-checking arm of ABS-CBN News. ABS-CBN is considered one of the country’s leading media and entertainment companies. It affirms its mission of being in the service of the Filipino and all of its stakeholders worldwide. The company is driven to pioneer, innovate and adapt as it continues to provide information, news and entertainment that connects Filipinos with one another and with their community — wherever they may be.

news.abs-cbn.com